Wstrząsy wtórne PO „memorandum gazowym”, czyli…


1. Raport ministra Sienkiewicza ws. podpisania memorandum.

19.04. Warszawa (PAP) – Raport przygotowany przez szefa MSW zawiera analizę i opis okoliczności, w jakich doszło do podpisania przez EuRoPol Gaz i Gazprom Export memorandum dot. budowy II nitki gazociągu Jamał-Europa. Przepływ informacji był kwestią kluczową – uważa Bartłomiej Sienkiewicz.(…)

Po zapoznaniu się z raportem Tusk zdymisjonował w piątek Budzanowskiego oceniając, że nie sprawował on właściwie funkcji nadzorczych nad spółkami Skarbu Państwa. Chodzi o kontrolowane przez ministra skarbu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, do którego należy 48 proc. akcji EuRoPol Gazu.(…)

Z dokumentu wynika, że 12 marca br. wiceprezes PGNiG otrzymał od prezesa EuRoPol Gazu pismo Gazpromu wraz z projektem memorandum (Memorandum of Understanding) pomiędzy Gazprom Export a EuRoPol Gazem dot. współpracy przedinwestycyjnej przy projekcie budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa, przebiegającej przez Polskę z pominięciem Ukrainy.

26 marca 2013 r. prezes EuRoPol Gazu w piśmie do zarządu PGNiG poinformował o zamiarze podpisania memorandum dotyczącego sporządzenia studium wykonalności gazociągu Kobryń-Wielkie Kapuszany w Sankt Petersburgu w dniach 5-6 kwietnia 2013 roku. Jednocześnie notatka prezes PGNiG do zarządu z 8 kwietnia, zawierająca informację o piśmie z 26 marca br., mówi, że „zarząd był świadomy, iż rozmowy EuRoPol Gazu na temat tego memorandum toczyły się wcześniej”.

„Po otrzymaniu pisma Prezesa EuRoPol Gazu z dnia 12.03.2013 r. prezes PGNiG poprosiła o spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa. Ustalono termin 22.03.2013, spotkanie zostało przełożone na 25.03.2013, a następnie odwołane” – czytamy.

27 marca doszło do spotkania – w trybie regularnych spotkań roboczych – prezes PGNiG z zastępcą dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych MSP. Była na mim mowa o łączniku między Białorusią a Słowacją przez Polskę. Po tym spotkaniu prezes PGNiG rozmawiała telefonicznie z prezesem Gazprom Export. Poinformowała w niej, że ze względu na niską rangę i techniczny charakter memorandum przedstawiciel PGNiG nie będzie uczestniczył w ceremonii podpisania dokumentu. Informacja ta została również przekazana zarządowi EuRoPol Gazu.

3 kwietnia prezes EuRoPol Gazu poinformował wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego o planowanym na 4 kwietnia br. podpisaniu memorandum. „Prezes EuRoPol Gazu zaznaczył, że jest w tej sprawie uchwała Rady Nadzorczej EuRoPol Gazu oraz że posiada w tym zakresie wszystkie zgody i upoważnienia korporacyjne, w tym zgodę na wyjazd od prezes PGNiG. Przedstawiona w takiej formie informacja przez prezesa spółki, nad którą wicepremier nie sprawuje nadzoru właścicielskiego, nie zaniepokoiła wicepremiera, w związku z czym nie została przekazana dalej” – napisano.

3 kwietnia wieczorem na stronie internetowej Gazpromu umieszczona została informacja, że prezydent Federacji Rosyjskiej rozmawiał z prezesem Gazpromu o powrocie do projektu Jamał II, „przy czym gazociąg ten miałby zwiększać bezpieczeństwo dostaw do Polski, Słowacji i Węgier”. W odpowiedzi na te doniesienie minister skarbu zorganizował konferencję prasową, na której podkreślił, że decyzje dotyczące budowy infrastruktury przesyłowej będą podejmowane przez polski rząd i mogą być realizowane wyłącznie przez spółkę, której właścicielem jest państwo polskie.

4 kwietnia w rosyjskiej prasie pojawiły się artykuły sceptycznie nastawione do projektu Jamał II. Tego dnia o godzinie 14 czasu polskiego prezes EuRoPol Gaz podpisał memorandum z Gazprom Export.

4 kwietnia w godzinach popołudniowych na posiedzeniu sejmowej komisji skarbu państwa poruszono temat projektu Jamał II. „Prezes PGNiG siedzi obok ministra Skarbu Państwa, lecz nie przekazuje informacji o podpisaniu memorandum” – czytamy w raporcie. Informuje o tym zastępcę dyrektora DPS MSP po opuszczeniu sali przez ministra Budzanowskiego. Według raportu w tej kwestii utrzymują się rozbieżności w oświadczeniach zainteresowanych osób co do skuteczności przekazu.

5 kwietnia Gazprom publikuje na swojej stronie internetowej komunikat o podpisanym memorandum. Poinformował, że dokument przewiduje realizację projektu Jamał II – łącznika między Białorusią a Słowacją przez terytorium Polski. Informację tę dementuje w swoim komunikacie PGNiG podkreślając, że podpisany dokument ma charakter analityczny i nie zawiera wiążących zobowiązań biznesowych.

Zarówno prezes Rady Ministrów, jak i minister SP, dowiadują się o fakcie podpisania memorandum z mediów. „W Polsce sprawa jest szeroko komentowana, w Rosji i na Ukrainie najczęściej postrzegana jako kolejny element nacisku FR na Ukrainę w sporze gazowym” – napisano w dokumencie.

We wnioskach raportu napisano, że podpisane memorandum było pochodną uchwały rady nadzorczej EuRoPol Gazu z 5 listopada 2012 roku, która to uchwała była elementem taktyki negocjacyjnej ze stroną rosyjską w kwestii uzyskania obniżki ceny gazu. Aneks stanowił realizację strategicznego interesu państwa polskiego.

W raporcie podkreślono, że podpisane memorandum nie pociąga za sobą zobowiązań inwestycyjnych, a na gruncie obowiązujących przepisów prawa jedynym operatorem gazociągów przesyłowych jest spółkach w 100 proc. kontrolowana przez Skarb Państwa. „W obrębie procesów decyzyjnych nie można doszukać się zatem uchybień w zakresie regulowanym prawem ani w przypadku działań MSP, ani zarządu PGNiG. Działania podjęte przez EuRoPol Gaz były natomiast wewnętrzną decyzją zarządu spółki, w której Skarb Państwa nie posiada większości udziałów” – czytamy w raporcie.

„Co do nieformalnego przepływu informacji, to należy zauważyć, że problem dotyczył krótkiego okresu między 27 marca 2013 roku a 5 kwietnia 2013 roku (…) a momentem, gdy prezes Rady Ministrów dowiedział się o memorandum w trakcie spotkania z dziennikarzami” – wskazano w raporcie.

Raport ocenia, że zarząd PGNiG posiadał wiedzę poświadczoną odpowiednimi pismami o negocjacjach nad memorandum przez EuRoPol Gaz i Gazprom, zamiarze zarządu EuRoPol Gaz podpisania tego dokumentu oraz miejscu i przybliżonej jego dacie. Wiedzy takiej, nie posiadał minister skarbu nadzorujący z ramienia rządu spółkę PGNiG.

2. Budzanowski podziękował za współpracę.

 19.04.2013 (IAR) – (…)Premier Donald Tusk podjął decyzję o dymisji Budzanowskiego po analizie raportu, który przedstawił minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Szef rządu poprosił o opracowanie, które wyjaśni powody nieporozumienia w sprawie budowy rurociągu Jamał II. Po wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina wyszło na jaw, że spółka Europol Gaz podpisała z Gazpromem memorandum w sprawie budowy drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Premier twierdzi, że nie wiedział nic o tej sprawie, która jest istotna nie tylko z punktu widzenia interesów PGNiG, ale bezpieczeństwa energetycznego kraju.(…)

Niewykluczone, że oprócz Budzanowskiego stanowiska stracą członkowie zarządu PGNiG. Donald Tusk oświadczył, że oczekuje od nowego ministra skarbu szybkich zmian we władzach polskiego koncernu gazowego. Jak argumentował premier, sposób zachowania PGNiG-u w sprawie memorandum nie budzi w jego oczach zaufania. Nie ma też pewności, że władze spółki gwarantują skuteczną realizację interesów publicznych.

…Moim zdaniem raport Pana Sienkiewicza zawiera co najwyżej zapis okoliczności w jakich doszło do podpisania memorandum a co do samej „analizy” to mam dziwne poczucie układania scenariusza pod konkretne osoby. No bo jeżeli pisze się we wniosku, że „W obrębie procesów decyzyjnych nie można doszukać się uchybień w zakresie regulowanym prawem” (zarówno w przypadku działań MSP, jak i zarządu PGNiG) a „Działania podjęte przez EuRoPol Gaz były wewnętrzną decyzją zarządu spółki” a z drugiej strony Pan Tusk mówi o tym, że „sposób zachowania PGNiG-u w sprawie memorandum nie budzi w jego oczach zaufania” to ja się pytam o co chodzi? Obmywa się z odpowiedzialności Pana Piechocińskiego, który wiedział (3 kwietnia był informowany przez prezesa EuRoPol Gazu a nie musiał byc bo to przecież wewnętrzna sprawa firmy) o planowanym na 4 kwietnia br. podpisaniu memorandum a piętnuje się Budzanowskiego za to że powinien wiedziec (co jest słusznym zarzutem) ale nie wiedział. Czemu jednak nie wyciąga się konsekwencji wobec człowieka, który „wiedział a nie powiedział”?
I dalej. Czemu sugeruje się, że problem dotyczył krótkiego okresu między 27 marca 2013 roku a 5 kwietnia 2013 roku (…) a momentem, gdy prezes Rady Ministrów dowiedział się o memorandum w trakcie spotkania z dziennikarzami? skoro sprawa ciągnie się od listopada zeszłego roku! We wnioskach raportu napisano, że podpisane memorandum było pochodną uchwały rady nadzorczej EuRoPol Gazu z 5 listopada 2012.  I co to za „aneks” (rozumiem że do uchwały) o którym mówi raport? Są podpisywane i negocjowane jakieś dokumenty o „strategicznym interesie dla państwa polskiego” a tu się pisze o kilku dniach „kłopotów komunikacyjnych” których w ogóle byc nie powinno wobec tak długiej perspektywy czasowej w sprawach o których wiadomo, że są „o strategicznym znaczeniu”. Przecież oni wszyscy powinni o tym co jest przedmiotem negocjacji dawno temu wiedziec a znając cel tych „negocjacji”, czyli  widząc w tym „element nacisku FR na Ukrainę w sporze gazowym” wobec którego wszyscy jak jeden mąż oświadczyli że jest to niedopuszczalne dawno powinni tego typu „negocjacje” zastopowac? To teraz wiedzą o co chodziło Rosjanom a wtedy nikt nie wiedział?
Czy to znaczy że Prezes PGNiG nie wiedziała przez cały ten czas że negocjuje „strategiczny dla państwa polskiego” projekt Jamalu II jako pochodną „dogaworu” w sprawie obniżki cen gazu? A co za tym idzie nikt z MSP jak i Pan Tusk nie wiedzieli co jest tematem „aneksu” do „uchwały rady nadzorczej EuRoPol Gazu z 5 listopada 2012″? Skoro „memorandum” które dotyczyło Jamalu II było pochodną „aneksu” w kwestii obniżek cen gazu dla PGNiG, to czy wznowienie projektu „pieremyczki” miało byc „nagrodą” dla Gazpromu za obniżenie nam cen gazu?
Znowu śmierdzi mi rosyjskim gazem i gierkami (nie powiem kogo) mającymi na celu wciągnięcie Polski z powrotem w sferę energetycznych zależności Rosji (zagazując przy okazji niepokorną Ukrainę). Ktoś się niestety „połapał” i w moim mniemaniu przerwał krecią robotę (nie powiem kogo) i za to zostanie przeprowadzona „reforma służb specjalnych”, w wyniku której „ten kto się połapał” straci swoją pozycję wobec „nie powiem kogo” ponieważ „zasnął” na służbie, przez co Pan Tusk „nie wiedział” odpowiednio wcześniej co i jak ma ludziom powiedziec ponieważ otoczył się „ludźmi z kosmosu” którzy zapomnieli polskiego języka w gębie. Może pora nauczyc się rosyjskiego Panie Tusk? 😉 …Konsekwencja, czyli…

3. Sienkiewicz: reforma służb specjalnych zostanie zrealizowana

19.04. Warszawa (PAP/PAP,Media) – Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił w piątek, że zapowiedź premiera dotycząca reformy służb specjalnych zostanie zrealizowana. Powiedział też, że z powodu memorandum gazowego Polska nie poniosła strat politycznych innych niż wewnętrzne zamieszanie.

Premier Donald Tusk w ub.r. mówił o potrzebie reformy systemu służb specjalnych, by były one bardziej wyspecjalizowane – chodzi np. o to, by ABW koncentrowała się na wyprzedzającym informowaniu o zagrożeniach oraz zwalczaniu najważniejszej części przestępczości gospodarczej i terrorystycznej(…)

Szef MSW (…)„Zwracam uwagę, co jest w raporcie pokazane dość wyraźnie, że państwo polskie nie doznało uszczerbku w tym faktycznym zakresie, bo nie było żadnych decyzji i nie było żadnych skutków tych decyzji”. Powiedział też, że wszystkie decyzje w sprawie memorandum były podejmowane w sposób legalny, przez organy spółek, które miały do tego prawo. Ocenił natomiast, że brak przepływu informacji między MSP a spółką PGNiG był „zadziwiający”….

rys. Andrzej Krauze

rys. Andrzej Krauze

…Otóż to! Nie chodzi o to, że coś się stało – bo nic się nie stało! …i właśnie za to że nic się nie stało (a powinno się stac) to się stanie 🙂 – „reforma służb specjalnych” która z ABW zrobi „zwykłą” Policje gospodarczą… Tak to widzę ja.

…Odys

Reklamy

5 comments on “Wstrząsy wtórne PO „memorandum gazowym”, czyli…

  1. Pingback: Azoty nie chcą rosyjskiego gazu… PGNiG w kłopotach i będzie negocjował z Gazpromem | Odys Syn Laertesa

  2. Pingback: PGE, PGNiG, KGHM, Tauron i Enea zaprzestały współpracy dot. gazu łupkowego a komercyjne wydobycie nie rozpocznie się w tym roku. | Odys Syn Laertesa

  3. Pingback: W krajach NATO brak jednolitego systemu nadzoru nad służbami. Sejm zajmie się projektami ustaw o ABW i AW. | Odys Syn Laertesa

  4. Pingback: Na Kremlu ogłoszono: FSB i SKW będą współpracowac(?) | Łódź Odysa

  5. Pingback: Taśmociąg Platformy „wprost” POd cenzurą i czas rozliczeń za „katastrofę smoleńską” czyli… „WSI wraca tylnymi drzwiami” dzięki (anty)Tuskowej reformie służb specjalnych. | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s