Gdy giełdy tracą… TFI rynku pieniężnego – sposób na bessę.


1. Giełdy w cieniu geopolitycznego zamieszania.

Superfund TFI – Biznes
18 Lip 2014. Katastrofa malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy i wejście armii Izraela do Strefy Gazy. Sytuacja geopolityczna na świecie wygląda obecnie nie najlepiej co odbija się na zdecydowanej większości europejskich i azjatyckich parkietów. Po wczorajszych spadkach odrabia Wall Street.

Tymczasem spada wartość akcji rosyjskich spółek i rubla. Na moskiewskim parkiecie już drugi dzień z rzędu inwestorzy notują znaczne straty. Do wczoraj spadki były jedynie wynikiem amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję, dziś do czynników dołujących moskiewską giełdę dołączyła katastrofa samolotu. Wiele wskazuje na to, że inwestorzy mogą odwrócić się od rosyjskiego parkietu co oznaczałoby ciężkie dni dla tamtejszego rynku finansowego oraz przecenę większości rosyjskich spółek.

Jeżeli chodzi o publikowane dziś dane makroekonomiczne – nadwyżka na rachunku obrotów bieżących strefy euro spadła w maju do 19,5 miliardów euro, podał Europejski Bank Centralny. To wynik zdecydowanie gorszy od oczekiwań – konsensus rynkowy wynosił bowiem 23,1 miliardów euro nadwyżki – a także gorszy od wyniku kwietniowego, kiedy to nadwyżka wyniosła 21,6 miliardów euro. Po 5 sesjach wzrostów i przekroczeniu w czwartek poziomu 2400 punktów, niepokój o podłożu geopolitycznym sprawił, że dzisiejsza sesja przy Książęcej zakończyła się spadkiem. Na początku sytuacja wyglądała bardzo źle – już po 10 minutach indeks WIG20 tracił ponad 1%, jednak w późniejszej fazie notowań strona podażowa straciła na sile i ostatecznie indeks zakończył ostatnią sesję tygodnia 0,38% pod kreską. WIG30 stracił dokładnie tyle samo, a indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,41%.

Notowania WIG20, 1 Tydzień, źródło: Teletrader.com

Europejskie parkiety niemal zgodnie tracą. Rosną jedynie Mediolan i Paryż, a Londyn znajduje się lekko ponad kreską. Rosyjski Micex stracił dziś 1,87%. Wall Street odrabia straty po wczorajszej korekcie.

W kontekście amerykańskiego parkietu warto wspomnieć o wczorajszych posesyjnych wynikach Google, po publikacji, których kurs w notowaniach posesyjnych wzrósł o ponad 1%. Choć zysk na akcję w II kwartale był nieco niższy niż się spodziewano, reszta elementów raportu daje powody do zadowolenia akcjonariuszom spółki. Przychody wzrosły o 21,7% do prawie 16 miliardów dolarów, a zysk netto wzrósł w ujęciu rocznym o 25,8% do niemal 3,5 miliardów dolarów. Warto dodać, że aż 90% wszystkich przychodów Google to przychody z reklam. Spółka ma ponad 120 miliardów dolarów majątku, z czego 61,2 miliardów to gotówka i obligacje.

W poniedziałek nie dojdzie do publikacji ważnych danych makroekonomicznych. Jednak nawet jeśli takowe miałyby miejsce – najważniejsze będą weekendowe wydarzenia i decyzje w kontekście katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie, które w najgorszym wypadku mogą bardzo zaostrzyć stosunki Rosji z Zachodem.

(Paweł Grubiak – Superfund TFI)  

podobne: Rosja dostaje po kieszeni a Europa (wschodnia) rykoszetem. oraz: Independent Trader: Ukraina – globalny aspekt finansowy

2. TFI – sposób na bessę.

InvestTracer.com – Biznes
19 Lip 2014. Tytułowy sposób na bessę, to inwestycja w fundusze rynku pieniężnego. Opłaca się w nie inwestować, gdy trudno wypracować zyski w funduszach akcyjnych. Najczęściej więc podczas bessy. Fundusze pieniężne pozwalają przeczekać bessę z niewielkimi zyskami

Generalnie fundusze rynku pieniężnego (lub fundusze pieniężne) to grupa funduszy inwestycyjnych, które inwestują w bezpieczne i płynne instrumenty finansowe. Cel nadrzędny, to stałe (choć zazwyczaj powolne) pomnażanie kapitału przy możliwie najmniejszym ryzyku.

Aktywa funduszy pieniężnych w większości stanowią krótkoterminowe (termin zapadalności do roku) papiery dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP(certyfikaty depozytowe, bony skarbowe i komercyjne, obligacje rządowe, czy papiery dłużne związane z agencjami rządowymi). Mniejszą część lokat mogą stanowić inne papiery dłużne oraz jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, co zwiększa nieco ryzyko inwestycji.

STOPY ZWROTU FUNDUSZY PIENIĘŻNYCH

Fundusze pieniężne z założenia są funduszami bezpiecznymi, nie przynoszącymi ogromnych zysków. Stopa zwrotu to obecnie 4 -5% w skali roku. Zdarzają się jednak fundusze pieniężne przynoszące wyższe stopy zwrotu i warto je znaleźć. Lepsze wyniki osiągane są w oparciu o instrumenty o nieco większym ryzyku, co oznacza, że ryzyko pojawiania się niewielkich spadków jest zwiększone Zwykle jednak są to spadki krótkoterminowe.

Można pokusić się o ustalenie pewnego benchmarku dla funduszy pieniężnych, czyli w tym wypadku rocznej stopy zwrotu, poniżej której fundusz nie powinien zejść. Inwestując rok temu w obligację zerokuponową o terminie wykupu zbliżonym do obecnego, można było osiągnąć stopę zwrotu ok. 2.9% jedynie trzymając obligację aż do wykupu. Poniżej pokazano przebieg rentowności obligacji skarbowych dla terminu do wykupu wynoszącego 1 rok.

Jak widać, rok temu rentowność ta wynosiła ok. 2.9%, a obecnie wynosi ok. 2.4%.

JAK ZNALEŹĆ DOBRE FUNDUSZE PIENIĘŻNE?

Jak już wiadomo z poprzednich artykułów, znane z analizy portfelowej mapy ryzyko-zysk są doskonałym narzędziem oceny różnego rodzaju strategii inwestycyjnych, w tym również wyników funduszy inwestycyjnych.

Umożliwiają bardzo szybką selekcję najlepszego funduszu z licznej grupy. Każdemu punktowi na mapie odpowiada jeden fundusz inwestycyjny. Kilka zdań objaśniających temat, tradycyjnie na końcu artykułu.

Tym razem przy pomocy map ryzyko-zysk poszukamy funduszy pieniężnych o lepszych niż przeciętna rocznych stopach zwrotu.

Oczywiście nie rezygnujemy ze stosowania miar ryzyka. Korzystamy z nich w procesie selekcji, gdy zdarzą się fundusze o podobnie wysokiej stopie zwrotu. Wówczas naturalnie wybierzemy te o mniejszym ryzyku.

BIEŻĄCA ANALIZA OSIĄGNIĘĆ TFI – FUNDUSZE PIENIĘŻNE

Poniżej prezentujemy fundusze pieniężne znalezione przy pomocy map ryzyko-zysk, które charakteryzują się przede wszystkim wysoką stopą zwrotu. Już sam fakt, że są to właśnie fundusze pieniężne implikuje niskie ryzyko. Tym niemniej drugim kryterium wyboru był poziom obsunięcia kapitału (drawdown). Stopa zwrotu miała jednak charakter priorytetowy, ponieważ chodziło m.in. o stwierdzenie, jak pod tym względem radzą sobie fundusze pieniężne, które przecież z założenia muszą inwestować w instrumenty bezpieczne, a zarazem mało rentowne.

Mapa Stopa zwrotu Maksymalny drawdown – fundusze o najlepszych parametrach (największych stopach zwrotu i małych obsunięciach kapitału) – funduszy pieniężnych szukamy wśród tych, które charakteryzują się niskim ryzykiem, czyli w pobliżu lewej krawędzi mapy.

Po wyodrębnieniu kilkunastu funduszy sprawdzamy najpierw, jak długo zwykle odrabiały przejściowe straty. Okazuje się, że jest to czas od 4 do 8 dni, co pokazuje kolejna mapa.

Końcowe rezultaty selekcji przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli. Zawiera ona wyłącznie fundusze pieniężne, które znalazły się na mapie Średni czas trwania drawdownu/stopa zwrotu. Okazuje się więc, że można znaleźć na rynku bardzo bezpieczne fundusze pieniężne, o stopach zwrotu znacznie przewyższających założony benchmark.

Przebieg notowań jednego z wyselekcjonowanych funduszy – stabilny wzrost przy stosunkowo niewielkich obsunięciach kapitału w analizowanym okresie:

Uwaga: Jedynym oficjalnym i miarodajnym źródłem wyników funduszy są odpowiednie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

KILKA ZDAŃ OBJAŚNIAJĄCYCH

Każdemu punktowi na mapie RYZYKO/ZYSK odpowiada jeden fundusz inwestycyjny. Górny lewy róg mapy zawiera fundusze z punktu widzenia inwestora najbardziej atrakcyjne: o wysokiej stopie zwrotu (oś pionowa) i niskim ryzyku(oś pozioma). Analogicznie – dolny prawy róg mapy, to fundusze o niższych stopach zwrotu, a przy tym parametr określający ryzyko (tutaj średni czas trwania drawdownu, czyli czas odrabiania strat) przyjmuje najmniej korzystne wartości.

Podczas analizy można stosować różne miary ryzyka, jak na przykład odchylenie standardowe, średni drawdown czy też średni czas trwania drawdownu (czas wychodzenia z drawdownu). Wybór miary ryzyka zależy od indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

Istotne jest także odpowiednie dobranie długości okresu analizy – dobre wyniki w krótkim okresie nie zawsze muszą przekładać się na stabilne wzrosty długoterminowe.

(Ryszard Łukoś, Zbigniew Łukoś – InvestTracer.com)

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor, InvestTracer.com oraz Stooq nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

podobne: TFI – jak znaleźć perełki?

źródło: stooq.pl

Paweł Kuczyński - Rodeo

Paweł Kuczyński – Rodeo

Reklamy

2 comments on “Gdy giełdy tracą… TFI rynku pieniężnego – sposób na bessę.

  1. Pingback: Sprawdź komu powierzasz pieniądze a dla dobra ZUSu żyj krótko i nie wydawaj za dużo, czyli jak Pilon „pomógł” Piratowi. TFI – Teraz Chiny? | Łódź Odysa

  2. Pingback: Independent Trader: Bail in – uporządkowana likwidacja banków. Czy Twoje pieniądze są bezpieczne w bankach w Polsce? Jak zabezpieczyć kapitał przed oczekiwanym krachem na rynkach finansowych. | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s