Bogdan Goczyński: Polskie sądy – studium urzędniczej psychopatii. Dziwne zachowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawie Grzegorza Brauna. Państwo superpolicyjne. Czy Komorowski zostanie dyktatorem? Reforma sądów.


„…Aresztowanie Brauna ma związek z absurdalnym procesem, który toczy się już siódmy rok. Reżyser został oskarżony o to, że sam pobił jednocześnie sześciu policjantów.

Jak podaje Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, dostępne w Internecie informacje dotyczące sprawy wyraźnie wskazują na stronniczość sądu oraz towarzyszące procesowi rażące nieprawidłowości. Tylko podczas jednej z ostatnich rozpraw pozbawiono Brauna jego podstawowego prawa do obrony – nie miał możliwości zadania pytań istotnemu świadkowi. Kiedy trzaśnięciem drzwiami zaprotestował wobec tych nieprawidłowości, najpierw został ukarany grzywną, a potem tygodniem aresztu…” (źródło: nczas.com)

„…Sytuacja aresztowania Grzegorza Brauna jest nietypowa, a policja i biurokracja sądowa działa bardzo schematycznie. Typowe sytuacje w polskim sądownictwie to: areszt prewencyjny (który stosuje się na czas procesu w stosunku do osób, do których istnieje zagrożenie, że będą utrudniać proces, np. unikać stawiennictwa w sądzie) lub odbywanie orzeczonej już kary pozbawienia wolności. Przypadek pana Brauna nie jest żadnym z nich. Sąd zakwalifikował jego zachowanie jako naruszenie powagi instytucji i wymierzył mu karę porządkową.

Przypuszczam, że policjanci otrzymawszy od sądu informację, że mają dokonać aresztowania, zinterpretowali go jako polecenie ujęcia przestępcy i jego aresztowania na czas procesu, i dlatego zachowywali się tak, jak to jest typowe w takiej sytuacji. Polecenie aresztowania dotyczy zazwyczaj osób, które się ukrywają, stąd – jak przypuszczam – uznanie przez policjantów, że reżyser ma być ujęty w sposób niespodziewany. Dopiero w toku rozwoju zdarzeń, zwłaszcza interwencji osób bliskich G. Brauna, zaczęło docierać do służb więzienno-sądowniczych, że nie chodzi tu o typowy areszt, ale o wykonanie kary porządkowej.

Środki zastosowane przez policję na polecenie sądu są nieproporcjonalne do sytuacji: pan Braun w żadnym wypadku nie stanowił zagrożenia. Sam zgłosił się do aresztu, co było ewidentnym sygnałem, że nie będzie przeszkadzał wykonaniu wymierzonej mu kary. Wówczas odprawiono go i nakazano czekać na wezwanie. Następnie zaś zastosowano wobec niego działania, jakby był przestępcą.

Obecnie pan Braun przebywa w areszcie śledczym, gdzie przebywają osoby osadzone w innym niż on trybie: czekające na wyrok.”

Mecenas Marcin Strzeszyński

(wysłuchała DN)          źródło: wirtualnapolonia.com

podobne: Prof. Jasiewicz za napisanie prawdy wyrzucony z pracy i na celowniku prokuratury.

……………………………………………………………………….

Wielka inwigilacja

„…W 2012 roku na łamach „Najwyższego CZASU!” opisaliśmy sprawy o kryptonimach „Spacer”, „Cmentarze” i „Menora”, które polegały na inwigilacji antyrządowych środowisk pod pretekstem neutralizacji zagrożenia płynącego z ich zachowań, które mogły mieć miejsce (ale nie miały). Operacji tych nie badała ani prokuratura, ani sejmowa komisja ds. służb, więc nie wiadomo np., czy prawdziwe są pogłoski, jakoby całe działania wdrożono po to, aby bezpieczniacy mieli pretekst do wyciągnięcia premii (z państwowych pieniędzy). Nikt również nie sprawdził, czy te materiały, które uzyskano w czasie inwigilacji (m.in. z podsłuchów telefonicznych), a które nie miały wartości dowodowej i nie wskazywały na popełnienie przestępstwa, zostały zniszczone – jak nakazuje prawo. Jeśli tak się nie stało, ABW weszła w posiadanie tysięcy informacji prywatnych o obywatelach. Pytanie, czy i kiedy (i w jaki sposób) zacznie je wykorzystywać.

Opisane wyżej działania dowodzą, że ABW może inwigilować dowolne osoby i dowolne środowiska, jeśli tylko znajdzie sobie pretekst (co nie jest trudne). W rezultacie otrzymała bardzo poważne narzędzie do wywierania wpływów na obywateli. Nie tylko zresztą ABW.

18 lipca „Puls Biznesu” poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację przepisów umożliwiających walkę z optymalizacją podatkową. Chodzi w dużym skrócie o to, aby utrudnić firmom czerpanie „korzyści podatkowych” (określenie wymyślone przez resort finansów) wynikających z umiejętnego wykorzystywania przepisów podatkowych i przenoszenia części działalności za granicę. „Puls Biznesu” ujawnił, że projekt ustaw jest wymierzony nie tylko w wielkie korporacje, ale również w małe firmy. Co więcej – napisany jest takim językiem, że stwarza urzędnikom bardzo poważne pole do interpretacji, w tym do nadużyć. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie (co jest bardzo prawdopodobne), zwiększy się do rozmiarów wcześniej nieznanych władza urzędników nad przedsiębiorcami. Nowe zapisy umożliwią również zbieranie i gromadzenie szczegółowych informacji o firmach i jej pracownikach. Konsekwencje możliwe są dwojakie: albo większości małych i średnich firm zajrzy w oczy bankructwo, albo ich działalność przeniesie się w całości za granicę.

Siła Bronisława

Projekt ustaw zgłoszony przez resort finansów wywołał uzasadnione kontrowersje. Tymczasem bez większego rozgłosu przeszedł projekt ustawy zgłoszony w Sejmie przez prezydenta Komorowskiego. Projekt ten oddaje Komorowskiemu pełnię władzy na okres wojny, co obejmuje również prawo do decydowania o tym, kiedy wojna się rozpoczyna i kiedy się kończy. Analityk życia publicznego piszący pod pseudonimem Aleksander Ścios tak skomentował ten projekt:

„Co proponuje Komorowski? Wymienię tylko rzeczy najważniejsze, w kontekście budowy reżimu prezydenckiego. Po pierwsze – to prezydent ma określać, „w którym dniu rozpoczyna się czas wojny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”. On również postanawia o „dniu, w którym czas wojny się skończył”. Po drugie – to on ma kierować obroną państwa (we współdziałaniu z RM) w zakresie użycia sił zbrojnych. Po trzecie – wszystkie plany obronne i organizacyjne mają podlegać zatwierdzeniu przez prezydenta. Po czwarte – Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych zostanie wyznaczony przez prezydenta, a organem doradczym w „procesie kierowania obroną państwa” będzie Szef Sztabu Generalnego WP (powoływany również na wniosek prezydenta). Nietrudno zrozumieć, że projekt zgłoszony przez Komorowskiego daje mu wręcz nieograniczone kompetencje na czas wojny lub wprowadzenia stanu wojennego. Obrona państwa oraz użycie armii podczas działań wojennych zostaną całkowicie podporządkowane środowisku belwederskiemu. Pytałem już: dlaczego od początku prezydentury Bronisław Komorowski kładzie tak wielki nacisk na rozszerzenie swoich uprawnień w tym szczególnym zakresie? Nie życzyłbym sobie, byśmy odpowiedzi na to pytanie musieli poszukiwać w przyszłych wydarzeniach. Dziś jednak pojawia się jeszcze jedno, intrygujące pytanie: skąd lokator Belwederu czerpie pewność, że to on będzie beneficjentem tych ogromnych kompetencji? Czy przedstawiając tak wyjątkowe projekty, ma już gwarancję zachowania drugiej kadencji?”.

Aby społeczeństwo nie zauważyło tej istotnej zmiany, media głównego nurtu zaserwowały informację o policjantach, którzy masowo odbierają prawa jazdy za „rażące” (dowolnie interpretowane) naruszenia przepisów ruchu drogowego. W maju 2014 roku, kiedy policja zaczęła egzekwować nowe przepisy, zabrano łącznie 1200 praw jazdy – tyle co w całym 2012 i 2013 roku łącznie. Spowodowało to protest organizacji Iustitia, skupiającej sędziów, którzy obawiają się, że sparaliżuje to pracę polskich sądów.

Terror trwa. Jak długo jeszcze?

całość tu: nczas.com

podobne: Nieprawidłowości przy inwigilacji. NIK krytykuje zasady i praktykę uzyskiwania billingów oraz: Hulaj dusza piekła nie ma! Umorzenie dochodzenia nie musi być uzasadnione. Samorządy domagają się ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Za błędy urzędnika płaci ubezpieczyciel i to: “By żyło się lepiej”: skarbówka nie daruje nikomu a także: Komorowski ch… sałatki szkoda! czyli… rzeczy ważne i ważniejsze dla „mediów” z 18 grudnia. 6 pytań, które są zbyt proste by pozostać bez odpowiedzi ze strony prezydenta.  polecam również: Co kryje tajny aneks Macierewicza? Raport z likwidacji WSI oraz ANEKS do raportu a Bronisław Komorowski. Sprawa Mazura umorzona?

………………………………………………………………………

„…Byli ministrowie sprawiedliwości Ziobro i Gowin w czasie swoich kadencji wprowadzali chaos w sądownictwie. Ziobro wbrew konstytucji usunął ławników z procesów karnych, powodując umocnienie się władzy psychopatów a Gowin wprowadzał niby reformy, skupiając się na sprawach administracyjnych i udając, że nie rozumie natury problemu. O wprowadzeniu do sądów zdrowego rozsądku nie było mowy. Dlatego też kwestia ławy przysięgłych napotyka taki opór a ja za próbę stworzenia sądu obywatelskiego trafiłem za kraty. Psychopaci nie zamierzają dzielić się władzą z „plebsem”. Wymiar „sprawiedliwości” jest dotkniętą plagą psychopatii najbardziej, lecz zjawisko to jest widoczne na wszelkich szczeblach władzy i życia społecznego. Im zaś wyżej tym gorzej. Fakt, że dyskusja na ten temat nie jest podejmowana, pokazuje skalę manipulacji społeczeństwa przez tzw. elity.

Sprawa jest poważna. Dewianci mają nad nami wadzę i to olbrzymią. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego kim naprawdę są i nie znamy ich rzeczywistych motywów. Tak było na przykład kilka lat temu z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ludziom, którzy za tym stali, ewidentnie chodziło o skłócanie rodzin, szpiegowanie i maksymalną ingerencję w życie prywatne. A wszystko to pod pretekstem dbałości o dobro kobiet i dzieci. Psychopaci u władzy mogą nam arbitralnie zabrać dzieci, majątek, zamknąć w więzieniu a nawet pozbawić życia. Sieją chaos i uniemożliwiają normalne życie. Jest ich znacznie więcej niż przypuszczamy a wymiarze sprawiedliwości trudno znaleźć normalną osobę.

Dlatego patrzmy osobom u władzy na ręce, ale nie tylko to. Do wszelkich władz wybierajmy osoby, które dobrze znamy, najlepiej od dawna. Ceńmy oznaki normalności jak uczciwość i solidność a unikajmy samozwańczych proroków. Nie dajmy się psycholom wykańczać.”

Bogdan Goczyński

………………………………………………………………….

…zdrajcy, jak generał milicji komunistycznej Mykoła Diomko vel Mieczysław Moczar (1913–1986), deklarowali:

„Przy boku kierownictwa naszej partii – Biura Politycznego będę stał i realizował jej linię, która prowadzi do socjalizmu.
Sentyment do człowieka jest ludzkim objawem, lecz droższa jest dla mnie idea i z nią będę maszerował, a nie z człowiekiem.
Związek Radziecki nie jest tylko naszym sojusznikiem, to jest powiedzenie dla narodu. Dla nas, dla [komunistycznych] partyjniaków Związek Radziecki jest naszą Ojczyzną, a granice nasze nie jestem wstanie dziś określić, dziś są za Berlinem, a jutro na Gibraltarze [podkr. M.J.C.].

Moczar był bezwzględny dla antysowieckich powstańców. Nawet w prywatnym liście do swego ubeckiego współtowarzysza Stefana Kilianowiczowa vel Grzegorza Korczyńskiego (1915–1971) pisał: „Grzegorz! Wyłap wszystkich skurwysynów faszystów [niepodległościowców – M.J.C.]. Bądź zdrów”.
Gomułka postulował wykorzystanie przeciwko polskim niepodległościowcom metod stosowanych przez niemieckich narodowych socjalistów: „Hitler zrobił obozy pracy, uważacie, że to jest taka faszystowska idea. Hitler włożył w to taką faszystowską ideę, a my możemy włożyć ideę ludową [sic! komunistyczną]”. Komuniści podjęli antynarodową ofensywę na wielu płaszczyznach. Uderzyli w przedsiębiorców, rzemieślników, rolników. Ale największą nienawiść żywili do swych wojskowych i politycznych przeciwników…”.

Marek Jan Chodakiewicz – O prawicy i lewicy – fragment – Najwyższy Czas!.

Napoleon mawiał: „Partia podtrzymywana bagnetami cudzoziemców zawsze jest bandą przegranych kryminalistów”

…I dziś potomkowie tego bydła wychowani w tej samej socjalistycznej doktrynie nienawiści do wszystkiego co ukształtowało Polskę na przestrzeni wieków, czyli do Kościoła Katolickiego, wiary w Boga, wierności zasadom i tradycji polskiej, kultywują tę zarazę mieniąc się samozwańczo „elitą” a będąc co najwyżej jelitem w którym nagromadziły się zwały g..na zatruwając resztę zdrowego organizmu. Tę kichę trzeba koniecznie usunąć zanim będzie za późno, zanim całkiem utopią białego orła we krwi robiąc go na czerwono…

podobne: Sprawiedliwość – „Układ zamknięty”? oraz: Walka naszych służb z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną to jedna wielka ściema. polecam również: Judejczykowie, durnie, zdrajcy, legaci, watahy, notariusze – Stanisław Michalkiewicz o atrapie państwa.

Temida

Temida

B.Goczynski's Blog

W moich tekstach wielokrotnie pisałem o tym, że w polskich sądach regularnie fabrykuje się oskarżenia i skazuje niewinnych ludzi. Analiza wielu wyroków i postanowień sądów wskazuje na silne zaburzenia psychiczne ich autorów. Z tego co wiem, osobnicy ci są badani psychiatrycznie, więc są poczytalni i zdają sobie sprawię z tego co robią, jednak mimo to kłamią, oszukują i manipulują. Taka wydaje się być ich natura. Jest to zjawisko analogiczne do kleptomanii. Kleptoman wie, że czyni rzecz naganną, jednak nie powstrzymuje go to od kradzieży. Podobne jest z sędziami. Wśród moich rozmówców doświadczonych przez oszustwa sądowe spotykałem się z zarzutami korupcji sędziów. Jednak nie mieli na to żadnych dowodów ani nawet poszlak. Faworyzowanej strony po prostu nie stać było na łapówki. Bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest psychopatia – naturalna skłonność do siania zamętu i skłócania ludzi, wyraźnie widoczna wśród sędziów. Przy okazji nękania mnie przez ostatnie dziewięć lat, zacząłem analizować ich zachowanie…

View original post 1 358 słów więcej

Reklamy

13 comments on “Bogdan Goczyński: Polskie sądy – studium urzędniczej psychopatii. Dziwne zachowanie wymiaru sprawiedliwości w sprawie Grzegorza Brauna. Państwo superpolicyjne. Czy Komorowski zostanie dyktatorem? Reforma sądów.

 1. Pingback: 30 rocznica zabójstwa człowieka zagrażającego komunie. „Prawdę o śmierci księdza Jerzego Popiełuszki poznają dopiero ci, którzy jeszcze się nie urodzili”. Wojciech Sumliński „Lobotomia 3.0″. | Łódź Odysa

 2. Pingback: Przebudzenie polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawie Ziętary i ART-B. | Łódź Odysa

 3. Pingback: Protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym. Niestety na ignorancję nie ma paragrafu! Stanisław Michalkiewicz: Chaos kontrolowany | Łódź Odysa

 4. Pingback: Utopione w Wiśle POdsłuchy dojrzały do wypłynięcia (dzięki Schetynie?). PIS domaga się komisji śledczej, PO kontratakuje SKOKiem. Czy sądy czeka ręczne sterowanie? Ustawa reprywatyzacyjna gorsza od dekretu Bieruta. | Łódź Odysa

 5. Pingback: Wybory nabierają rumieńców. Kontrkandydaci podsumowują kadencję prezydenta. Grzegorz Braun w Tok FM o Komorowskim, antypolskiej propagandzie (z ust dyrektora FBI) i o stanie państwa. | Łódź Odysa

 6. Pingback: Tacyt: „Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa”. Rekordy biurokracji, zmiany w prawie karnym i schizofrenia Platformy. Komu to wszystko służy? | Łódź Odysa

 7. Pingback: Komentarze POwyborcze… „Ostatnia niedziela” (grana na dudach). Przegrana Komorowskiego to przegrana wielu mend z układu. | Łódź Odysa

 8. Pingback: Jacek Bartosiak i geopolityka: Rosja uwiązana na Ukrainie czeka na propozycję USA w sprawie „rozbioru” Polski by w zamian pomóc poskromić Chiny. Potencjał Polski w konflikcie z interesem Niemiec (o „jedwabny szlak”). Rola prez

 9. Pingback: TKO czyli dwa lewe proste „prawicy” w trzecią i czwartą władzę. Targowica KODrywanych od koryta POdnosi wrzask. Walka POPISu o (nie)zależność Trybunału Konstytucyjnego. | Łódź Odysa

 10. Pingback: IV RP kontra III RP czyli lekcja z demokracji. Sprawa Sumlińskiego, niekompetencja w MON i uchwała sejmu ważniejsza od Konstytucji. Czy Duda złożył Rzeplińskiemu propozycję nie do odrzucenia? Na czym polega postkomunizm i czy socjalista może być

 11. Pingback: „Je suis idiot” czyli… marsz EUnuchów i haracz dla Turcji. Czy zamachy w Belgii to wystarczający powód do zaostrzenia przepisów „antyterrorystycznych” w Polsce? | Łódź Odysa

 12. Pingback: O naturze zła czyli… „Wehikułem czasu” po „krainie grzybów”. O towarzyskich uwikłaniach, hodowli człowieków, sutenerach, detektywach, „piwnicy” w Ministerstwie Kultury i „Eurowizji” | Łódź Ody

 13. Pingback: „Roztargnieni pod specjalną ochroną” czyli prawo w służbie niesprawiedliwości (krótka lekcja z WOSu na temat władzy realnej) | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s