Heglowska logika mediów w sprawie Wiplera czyli „Jeśli fakty nie pasują do teorii, tym gorzej dla faktów”.


06.11.2014 (IAR) – Ciąg dalszy sprawy Przemysława Wiplera. Opinia publiczna poznała nagrania z monitoringu sprzed lokalu na ulicy Mazowieckiej w Warszawie.

Na ujawnionych fragmentach nagrań z incydentu z października ub. roku widać m.in. jak radiowóz na sygnale podjeżdża do dwóch stojących na ulicy przed klubem mężczyzn. Wipler, który siedział na murku i widział całe zajście, podchodzi do radiowozu i zaczyna rozmawiać z policjantami. Nie wiadomo, co mówi, ale kilkanaście sekund później zaczyna się przepychanka. Jeden z mundurowych pryska politykowi w twarz gazem. Następnie z policjantką przewracają posła na ziemię i próbują go skuć. Poseł się wyrywa, wierzga nogami, policjantka bije go pałką.

Śledczy zarzucili Wiplerowi, że popełnił dwa czyny: zmuszał przemocą funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając jednocześnie ich nietykalność cielesną oraz „znieważał dwóch funkcjonariuszy słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych”. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.

Poseł Przemysław Wipler chce wyjaśnień od premier Kopacz, ministrów i szefów policji. „Taką wersję przedstawiałem od samego początku” – mówił poseł w radiowej Jedynce. Jak podkreślił, w tej sprawie powinna wypowiedzieć się szefowa rządu, minister spraw wewnętrznych i szefowie Komendy Głównej i Komendy Stołecznej Policji. W jego opinii, powinni wyjaśnić, dlaczego przez rok nie opublikowano nagrań z tamtych zajść. Poseł mówił, że już po trafieniu do szpitala po ubiegłorocznym zajściu napisał na Twitterze, że domaga się ujawnienia monitoringu. Przez rok do tego nie doszło. Kandydat na prezydenta Warszawy mówił, że przez ten rok on sam był „szczuty i upokarzany”. Teraz interweniuje przy podobnych kontrowersyjnych sprawach z udziałem straży miejskiej i policji. Jak podkreślał, ci ludzie często nie mają możliwości obronienia się, „są niszczeni”, a nikt nie interesuje się ich losem.

Były podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego wobec Przemysława Wiplera – przekonuje stołeczna policja. Rzecznik KSP Mariusz Mrozek tłumaczy, że działania funkcjonariuszy były uzasadnione i zgodne z prawem. „Zachowanie pana posła Wiplera, które stanowiło bierny i czynny opór, wyczerpywało w tym momencie znamiona czynu karalnego i umożliwiało policjantom użycie środków przymusu bezpośredniego. Takie środki zostały użyte w postaci pałki służbowej, gazu pieprzowego i siły fizycznej” – podkreśla rzecznik stołecznej policji .

Mariusz Mrozek zaprzecza zarzutom jakoby policjanci mieli przekroczyć swoje uprawnienia. Jak tłumaczy użycie środków przymusu bezpośredniego w tym pałki służbowej jest regulowane odpowiednimi przepisami i w tym przypadku w ocenie policji zostało użyte zgodnie z procedurami. Mariusz Mrozek dodaje, że podobnie ocenił to prokurator. Rzecznik stołecznej policji podkreśla, że ujawnione nagrania to tylko część materiału dowodowego w sprawie Przemysława Wiplera. Policja poza całością nagrań dołączyła również zeznania świadków.

Szefowa MSW Teresa Piotrowska zażądała od policji informacji dotyczących przebiegu incydentu z posłem Przemysławem Wiplerem. Mariusz Mrozek zapewnia, że pani minister podobnie jak poprzedni szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz je otrzyma. „Nie ma sensu szukania tu jakiejkolwiek sensacji. Pani minister z racji ustawowych obowiązków ma pełne prawo, żeby zapoznać się z materiałami dotyczącymi tej interwencji” – podkreśla Mariusz Mrozek.

W czerwcu tego roku poseł Wipler usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia policjantów. Śledczy zarzucili mu, że popełnił dwa czyny: zmuszał przemocą funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając jednocześnie ich nietykalność cielesną oraz „znieważał dwóch funkcjonariuszy słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych”. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/K.P. 

źródło: stooq.pl

Materiał filmowy tu: Konferencja prasowa – Oświadczenie Przemysława Wiplera ws. nagrań z monitoringu

według USTAWY z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w Art. 7. jest napisane:

1. „Środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę.”

2. „Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty.”

3. „Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby….”

Według Art. 11. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1)   wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2)   odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3)   przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4)   przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5)   przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6)   ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7)   przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8)   przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9)   zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10)    ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11)    zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

12)    pokonania biernego oporu;

13)    pokonania czynnego oporu;

14)    przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

rys. Andrzej Krauze

rys. Andrzej Krauze

…na podstawie materiału filmowego można z całą pewnością stwierdzić że zachowanie Pana Wiplera wyczerpuje WYŁĄCZNIE pkt 12 i 13 tj. stawianie biernego i czynnego oporu (tu się z rzecznikiem Policji zgadzam). Tyle że ten opór następuje dopiero po tym jak funkcjonariusz Policji doprowadza do szarpaniny. Zarówno poseł jak i jego kolega, w którego obronie interweniuje (a który na samym wstępie dostaje gazem od przybyłego na miejsce Policjanta) nikogo na filmie nie atakują, nie stwarzają zagrożenia życia lub zdrowia ani dla siebie ani dla Policjantów, czy dla osób postronnych. Nie widać też żeby Panowie zakłócali porządek, czy niszczyli mienie. Mało tego – w zachowaniu Wiplera, nie widać też jakiegokolwiek zamiaru na na chęć dokonania którejkolwiek z tych czynności… Poseł po nieudanej interwencji u Policjantów odchodzi od nich, po czym to właśnie Policjant podchodzi do Wiplera, traktuje go gazem i próbując założyć nieudolnie chwyt powala go na ziemię. Sam czynny opór następuje dopiero po użyciu ŚPB przez Policjantów (w sposób nieproporcjonalny do „zagrożenia” – jakie zagrożenie może stwarzać powalony na ziemię człowiek będący pod wpływem alkoholu?) a więc jest reakcją na przemoc stosowaną przez Policję a nie przyczyną dla której Policja musiała przemocy użyć. Machanie rękami czy nawet ewentualna słowna agresja w niczym nie uzasadniają zastosowania w odwecie ŚPB.

według Art. 6. „Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości

…pytanie w jakim celu Policjanci użyli wobec Pana Wiplera ŚPB? Bo że środki jakie zostały użyte były nieproporcjonalne i niewspółmiernie dolegliwe do stopnia zagrożenia to widać na filmie. Jeżeli Policja chciała posła zatrzymać to na jakiej podstawie? Co w takim wypadku z immunitetem poselskim?

wg. Art. 14. 2. „Używając siły fizycznej lub wykorzystując siłę fizyczną, nie zadaje się uderzeń, chyba że uprawniony działa w celu odparcia zamachu na życie lub zdrowie własne lub innych osób albo na mienie lub przeciwdziała ucieczce.”

…Wipler był uderzany pięścią i bity pałką nawet w momencie kiedy był przygwożdżony do ziemi i obezwładniony chwytem duszącym leżącego na nim (lub pod nim – od tyłu) Policjanta. Nie wspominając o tym, że w żadnym momencie na filmie nie widać żeby stwarzał on zagrożenie zamachu na życie czy zdrowie Policjantów, a od momentu powalenia go na ziemię taka możliwość jest zerowa.

wg. Art. 19. 2. „Pałki służbowej nie stosuje się wobec osób: 1)   w stosunku do których użyto środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2–5,”

…czyli m.in. po założeniu kajdanek nie wolno już uderzać pałką…

3. Pałki służbowej używa się do obezwładnienia osoby przez zadanie bólu fizycznego lub do zablokowania kończyn albo wykorzystuje się ją w celu obezwładnienia zwierzęcia.

…czyli użycie pałki jest środkiem pośrednim do obezwładnienia a nie bezpośrednim do bicia…

wg. Art. 34. 1. „Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków.”

…pytanie: jakiego bezprawnego zachowania dopuścił się Pan Wipler że w ogóle doszło do użycia ŚPB przez Policję? Podejście do Policjanta nawet będąc pod wpływem alkoholu i nawet mu ubliżając (na co tutaj nie ma dowodu bo fonii brak) nie upoważnia do fizycznego potraktowania gazem, zakładania chwytu czy „rzucania na glebę”.

Reasumując – nie wiadomo z jakiego to ważnego powodu powalono chłopa na ziemię. Nie ważne czy chłop był pijany czy po narkotykach a nawet jeśli, to właśnie przez to nie był on zdolny zrobić trzeźwym KILKU policjantom krzywdy. Kolejny fakt to to, że zamiast go profesjonalnie obezwładnić Policja się po prostu nad Wiplerem pastwi używając pięści, pałki i gazu… To co widać na materiale to nadużycie ŚPB wobec nieuzbrojonego i LEŻĄCEGO człowieka, który nikogo nie atakuje a osłania się przed biciem… Owszem Wipler wierzga, ale to dlatego że go okładają pałą i duszą jednocześnie! Nie jest tak jak twierdzi świadek że Wipler „kopał policjantkę dość mocno” i dlatego zastosowano wobec niego przemoc. Zależność tych zdarzeń jest odwrotna i to właśnie widać na filmie…

Tajemniczy świadek (po co mu modulowano głos?) ewidentnie nie jest osobą bezstronną w tej sprawie. To prawdopodobnie Policjant który brał udział w zajściu stąd tak szczegółowo i stronniczo (używając policyjnego żargonu) opisuje całe zdarzenie jakby czytał akt oskarżenia 🙂 dlatego też kłamał w kilku istotnych szczegółach, które to opowieści nijak się mają do tego co widać na materiale filmowym. A jeśli tak to nie jest to osoba wiarygodna jako „świadek”. Można go co najwyżej zapytać czemu nie zareagował na to jak kolega i koleżanka w sposób niewspółmierny do okoliczności nadużywali ŚPB (to oczywiście pytanie retoryczne) i dlaczego nie został sporządzony raport z użycia ŚPB (co jest również pytaniem retorycznym, gdyż przyczyną jest to że użyto ich BEZZASADNIE).

Sama sprawa i materiały trzymane tyle czasu z dala od opinii publicznej i to co się się dziś na jej temat działo o w mediach od rana do późnej nocy (niemal na wszystkich stacjach) tj. komentarze NIEADEKWATNE do tego co widać na filmie świadczą o wyjątkowej perfidii nieudolnej Policji i służbistej postawie „mendiów” które kitują na temat zdarzenia zupełnie co innego od tego co każdy może zobaczyć na filmie… A ludzie przecież nie są ślepi ani głupi 🙂 Na filmie nie ma żadnej „bójki” a jest bity JEDEN człowiek przez wielu funkcjonariuszy którzy przekraczają granice użycia przymusu bezpośredniego… I tyle.

„Jeśli fakty nie pasują do teorii, tym gorzej dla faktów” – to klasyka dochodzenia do „prawdy” w każdym ustroju totalitarnym.

Jedynie słuszna wersja wydarzeń wyprodukowana w „Ministerstwie Prawdy” (czyt. w mediach nurtu korytowego) brzmi bowiem tak:

„Wipler skatował milicjantów, którzy w ogóle nie stosowali przemocy – te zeznania świadków dotyczące masakry na ulicy Mazowieckiej zna już każde polskie dziecko. Taka jest prawda, którą od roku powtarzają postępowe media i nie zmienią tego nagrania z monitoringu. Oto dziś Polska Ludowa staje przed zadaniem właściwej ich interpretacji. W obliczu faktów TVN jakimi są zeznania świadków, a także poszlak jakimi są nagrania z monitoringu, można dziś śmiało powiedzieć: Doszło do podłej mistyfikacji! Wipler przebrał się za milicjanta i bił pałką z siłą 10 koni pociągowych leżącego funkcjonariusza. Taka jest prawda przekazana przez świadków i nagrania. Inaczej być nie mogło. Teraz cała Polska Ludowa czeka na osądzenie tej zbrodni.” (Komunikat Ministerstwa Prawdy nr 413: Wipler masakruje milicjantów!)

…Odys

podobne: cynik9: „Pałowanie w technicolorze” czyli… Monitoring PO prawdzie. oraz: „Tusku kur…. zrób coś!” czyli… służby spuszczone ze smyczy i walka z „mową nienawiści” i to: Reisman: Dlaczego nazizm był socjalizmem oraz dlaczego socjalizm jest totalitaryzmem a także: “Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre” czyli… Stanisław Michalkiewicz o konsekwencjach bezprawia.

rys. Andrzej Krauze

rys. Andrzej Krauze

Reklamy

2 comments on “Heglowska logika mediów w sprawie Wiplera czyli „Jeśli fakty nie pasują do teorii, tym gorzej dla faktów”.

  1. Pingback: POPIS na posiedzeniu „Parlamentarnego Zespołu ds. obrony wolności słowa” czyli wiódł ślepy kulawego (Nagroda Darwina dla obu) | Łódź Odysa

  2. Pingback: „Zawieszenie i dziewczyna”, fobia, absurdy oraz niusy ważne i mniej ważne (wizyta Dudy w Chinach na cenzurowanym). „Dziennikarz służalczy to najbardziej żałosna kreatura” czyli… Ile jest dziennikarstwa w „polskich

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s