Komorowski zalecił stosowanie korzystnej dla obywateli wykładni przepisów podatkowych. Skarbówka ma jednak inne plany.


Wykładnia niejasnych przepisów zawsze korzystna dla podatnikówPrezydent proponuje zmiany na korzyść podatników.

09.12.2014 (IAR) – Prezydent proponuje zmiany w prawie na korzyść podatników. Bronisław Komorowski podpisał projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który skieruje do Sejmu.

Prezydent wyjaśnił, że jedna z propozycji zakłada, że wątpliwości dotyczące przepisów podatkowych powinny być interpretowane w interesie podatników. Podkreślił, że w praworządnym państwie za błędy urzędników, czy brak przejrzystości prawa nie może odpowiadać obywatel.

Bronisław Komorowski proponuje też ograniczenie czasu, w jakim urzędy mogą rozpatrywać sprawy. Chodzi o to, żeby administracja podatkowa nie mogła w nieskończoność rozpatrywać sprawy, bo to grozi na przykład upadłością firm. Prezydent dodał też, że nowelizacja ma wyeliminować sytuacje, kiedy przedsiębiorcy są narażani na bankructwo poprzez zajmowanie ich majątku przez urzędników, którzy nie zdążyli ustalić, czy podatnik jest coś winien państwu.

Bronisław Komorowski podkreślił, że propozycje nie wykluczają konieczności zmiany całej ordynacji podatkowej. Chodzi jedynie o to, żeby nie czekać biernie na gruntowną nowelizację prawa podatkowego, skoro niektóre decyzje można szybciej wprowadzić w życie.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Arkadiusz Augustyniak&Dorota Piotrowska/mitro/

Prezydent Bronisław Komorowski przesłał do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Główne zmiany, jakie znalazły się w propozycji nowych przepisów, dotyczą wprowadzenia zasady, że niejasne przepisy powinny być interpretowane na korzyść podatnika, oraz ograniczenia czasu zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych do maksymalnie 3 lat – wynika z analizy Tax Care.

O tym, że przepisy podatkowe w Polsce są niejasne, mówią wszyscy – i eksperci, i przedsiębiorcy. Brak jednoznaczności prawa podatkowego naraża przedsiębiorców na ryzyko, wynikające z zastosowania korzystnej dla siebie interpretacji, która później często bywa kwestionowana przez urzędy skarbowe. Te bowiem zazwyczaj stosują taką wykładnię niejasnych przepisów, która zwiększa wpływy podatkowe. W rezultacie przedsiębiorcy często są zaskakiwani negatywnymi decyzjami organów skarbowych, co wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty podatku, którego wysokość wg przepisów wcale nie jest jasna, ale dodatkowo obciąża prowadzących działalność gospodarczą odsetkami karnymi.

NOWA ZASADA W PRAWIE PODATKOWYM

Receptą na taką sytuację ma być zapisana w przygotowanym w Kancelarii Prezydenta projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej zasada, że niejasności w przepisach należy interpretować na korzyść podatnika. Innymi słowy – jeśli prawo podatkowe jest na tyle nieprecyzyjne, że można z niego wywnioskować korzystną dla podatnika wykładnię, to powinna być ona stosowana nie tylko przez sądy, które rozpatrują skargi, ale także przez same organy skarbowe.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że zasada interpretowania niejasności na korzyść podatnika już istnieje w orzecznictwie, toteż wpisanie jej do ustawy jedynie sankcjonuje stan faktyczny. Jednocześnie dzięki jasnemu wyrażeniu jej w przepisach podatkowych stanie się jedną z głównych zasad tworzenia i stosowania przepisów, dotyczących danin publicznych.

ENIGMATYCZNY ZAPIS

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej sprawę nowej zasady załatwia poprzez dodanie artykułu 2a w brzmieniu „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

Taki zapis nie precyzuje jednak, co właściwie jest ową „niedającą się usunąć wątpliwością” . W przepisach jest bowiem mnóstwo nieprecyzyjnych fragmentów, które przez urzędników skarbowych są często łatane różnymi interpretacjami, łącznie z indywidualnymi interpretacjami podatkowymi, których stosowanie chroni podatnika przed konsekwencjami. Wiele z tych interpretacji jest niespójnych i daje różne odpowiedzi na takie same pytania, co powoduje, że dwóch różnych podatników może płacić różne daniny od identycznych czynności podlegających opodatkowaniu. Zdarzają się także i odmienne przypadki – kiedy mimo niejasności przepisów resort finansów narzuca organom skarbowym jednolitą, niekorzystną dla podatników interpretację.

ORGANY SKARBOWE ZINTERPRETUJĄ

Pewną próbę odpowiedzi na kwestię tego, co można uznać za niejasne, da się znaleźć w uzasadnieniu do ustawy. Mianowicie autorzy projektu napisali, że „w przypadku, gdy – po zastosowaniu wypracowanych w nauce prawa metod wykładni przepisów, z uwzględnieniem wykładni językowej – przepis prawa podatkowego nadal będzie budził wątpliwości odnośnie do treści normy prawnej, która jest z niego dekodowana, powinny nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika” .

To oznacza, że faktycznie więc to organy skarbowe będą pierwszymi interpretatorami przepisów i niejako one będą decydować, czy przepis jest jasny, czy też nie. Jako że jest mało prawdopodobne, aby urzędnicy rzeczywiście chcieli przyznawać, że dany zapis można odczytać na dwa sposoby, zapewne podatnik będzie musiał, podobnie jak obecnie, odwoływać się od takich wykładni urzędowych do izb skarbowych, a później do sądów administracyjnych. Nie wiadomo także, czy te ostatnie będą orzekać, że przepis jest niejasny, bo w wielu przypadkach istnieje już wypracowana, czasem nawet przez wiele lat, linia orzecznictwa, która wyjaśnia poszczególne zapisy. Tyle, że o ile tę linię znają i urzędnicy, i prawnicy, niekoniecznie jest ona dostępna dla podatników, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców.

PRZEDAWNIENIE NAJPÓŹNIEJ PO 8 LATACH

Inną zmianą, jaką prezydent Bronisław Komorowski chce wprowadzić do Ordynacji podatkowej, jest określenie maksymalnego okresu, po którym przedawniają się zobowiązania podatkowe.

Generalnie przepisy mówią, że przedawnienie następuje po 5 latach. Tyle, że urzędnicy wykorzystują niejasności prawne albo procedury administracyjne, aby ten termin wydłużyć. Znakomitym przykładem może być sprawa tego, kiedy przedawnia się strata. Wprawdzie przepisy mówią o 5 latach, ale urzędnicy wykorzystując fakt, że strata nie jest w prawie określana jako zobowiązanie, potrafili ten okres przedłużyć do lat 10, jako że kwestionowali rozliczenia za ostatni rok, w którym strata była odpisywana od podatku. Innym sposobem na wydłużanie było wszczynanie postępowania w sprawie wysokości podatku w ostatnim momencie przed przedawnieniem, wówczas swój bieg zaczynały terminy administracyjne, które dało się rozciągać poprzez żądanie dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów.

Sposobem na rozwiązanie tej sprawy, wg Kancelarii Prezydenta, ma być wpisanie do Ordynacji podatkowej zasady, że przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia nie może trwać dłużej niż 3 lata. Jeśli więc organy skarbowe mają podejrzenia, dotyczące rzetelności wyliczeń podatnika, muszą wszystkie swoje czynności zakończyć w ciągu góra 3 lat, dzięki temu podatnik najpóźniej po 8 latach będzie miał pewność, że nie zostanie zaskoczony jakąś decyzją fiskusa.

CO NA TO URZĘDNICY?

Projekt trafił do Sejmu. To, czy zostanie uchwalony, zależy od sprawności i determinacji posłów oraz od tego, jak na propozycje prezydenta zareaguje resort finansów. Jego przedstawiciele mogą bowiem nie być zadowoleni z projektu nowelizacji. Zasada interpretowania niejasności na korzyść podatnika może bowiem oznaczać, że urzędy skarbowe będą miały mniejszą swobodę w działaniu, a więc i w pozyskiwaniu podatków. Sprzeciw urzędników fiskusa może wywołać także sprawa ograniczenia zawieszenia przedawnienia, zwłaszcza, że całkiem niedawno w przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym i Ordynacji podatkowej pojawił się pomysł, aby wydłużyć okres przedawnienia do 10 lat.

(Marek Siudaj – Tax Care)

źródło: stooq.pl

…wszystko pięknie ładnie na piśmie i w intencjach Pana Komorowskiego wygląda… a tymczasem…

Urzędnicy zdecydowali, że od nowego roku aż 4 na 5 kontroli musi zakończyć się nakazem zapłaty zaległego podatku. Za niewypełnienie „norm”, oddziały będą spotykały konsekwencje.

W czasie corocznej narady urzędów oraz izb skarbowych, ustalono że od 1 stycznia skuteczność prowadzonych kontroli ma wynieść aż 80%. Te oddziały, które nie osiągną takiego wskaźnika, czekają konsekwencje – m.in redukcja etatów czy zmniejszenie budżetu. W ciągu czterech ostatnich lat, skuteczność organów skarbowych wzrosła o 318%d 1,1 miliarda otych w roku 2011 do 4,6 miliardów w pierwszej połowie 2014 roku.

Łatwo się domyślić, że ustalenie górnych limitów doprowadzi do jeszcze większej samowoli urzędników i szukania haków na przedsiębiorców nawet tam gdzie wszystko jest w porządku. W wielu takich przypadkach, zaszczuci, wyniszczeni psychicznie przedsiębiorcy nawet popełniali samobójstwa.

na podstawie: polskiepiekielko.pl, dziennik.pl   (za parezja.pl)

…chciałoby się powiedzieć „niech nie wie lewa Twoja ręka co czyni prawa” 😉

…Odys

podobne: Prokuratura na pomoc fiskusowi. oraz: Tax Care: polska rodzina w szponach fiskusa. Struktura daniny oddawanej państwu. i to: 75-proc. stawkę podatku fiskus zastosuje do nieujawnionych dochodów. a także: Dzień wolności podatkowej. Jeden podatek na wszystko może wynieść 17-18%. polecam również: Rząd poprawia sobie finanse i zwiększa fiskalizm bez mówienia o wzroście podatków oraz: Solidarni z mafią, czyli zaległym VATem w przedsiebiorcę i to: Czy w Ministerstwie Finansów działa mafia podatkowa? ZPP donosi do CBA – Najwyższy Czas!

rys. Jerzy Krzętowski

rys. Jerzy Krzętowski

Reklamy

6 comments on “Komorowski zalecił stosowanie korzystnej dla obywateli wykładni przepisów podatkowych. Skarbówka ma jednak inne plany.

  1. Pingback: Stanisław Tymiński: Polski Frankenstein… i co dalej z tą Polską? | Łódź Odysa

  2. Pingback: Rzeczpospolita niskich płac i zawyżonych średnich. Projekt dot. podniesienia kwoty wolnej od podatku odrzucony, ale 95 mln zł na nagrody w urzędach jest. | Łódź Odysa

  3. Pingback: Polska gospodarka: Embargo nie zatrzymuje polskich owoców i warzyw (Rosja wylicza nam straty). Polski system podatkowy nieprzyjazny, państwo przegrywa z oszustami, tragiczna polityka surowcowa. Banki chcą by rząd dopłacał do ich zysków (KNF: to ods

  4. Pingback: Wybory nabierają rumieńców. Kontrkandydaci podsumowują kadencję prezydenta. Grzegorz Braun w Tok FM o Komorowskim, antypolskiej propagandzie (z ust dyrektora FBI) i o stanie państwa. | Łódź Odysa

  5. Pingback: Samorządowe „inwestycje” to wzrost zadłużenia i podwyżki opłat. Rentowność długu i rosnąca obsługa kosztów. Państwo broni się przed zwrotem zagrabionego mienia i zmianami w ordynacji podatkowej, obniżka podatków nie tak szybko (

  6. Pingback: „Oczy są ślepe, gdy rozum zajęty jest czymś innym” czyli… salon i Komorowski w strachu, wyścig populizmu wyborczego z użyciem mitu JOWów, a wszystko i tak zostanie po staremu! | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s