Tradycja Szkoły Rycerskiej w Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze.


Uczą się musztry i posługiwania się bronią. Do szkoły chodzą w mundurze. Kto? Uczniowie Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze. Kamera PChTV odwiedziła tę niezwykłą szkołę.

„Szkoła Rycerska, Korpus Kadetów, szkoła średnia o profilu wojskowym, utworzona w 1765 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i księcia A.K. Czartoryskiego. Jej zadaniem miało być przygotowanie oficerów dla armii i młodzieży szlacheckiej do służby publicznej. Program obejmował 4 lata kształcenia ogólnego wraz z nauką języków obcych i 2 lata zawodowego (służba wojskowa, inżynieria wojskowa, służba cywilna), uzupełniane nauką jazdy konnej, szermierki itp.

Szefem korpusu Szkoły był król, komendantem książę Czartoryski, wyszkolenie wojskowe prowadził J. Wodziński. Początkowo większość nauczycieli stanowili Francuzi i Niemcy, później również Polacy, często absolwenci Szkoły Rycerskiej. Do wychowanków Szkoły należeli m.in.: T. Kościuszko, S. Fiszer, J. Jasiński, J. Sowiński. Po wybuchu powstania 1794 w oddziałach T. Kościuszki walczyło 34 kadetów. Szkoła Rycerska została rozwiązana decyzją władz zaborczych 30 XI 1794.” (portalwiedzy.onet.pl)

„Do XVII wieku siła militarna Polski opierała się na pospolitym ruszeniu i wojskach zaciężnych. Istniały również nieliczne wojska stałe – tzw. wojsko kwarciane, a później komputowe. Rozwój broni palnej w XVI i XVII wieku spowodował, że wzrosły wymagania dotyczące wyszkolenia żołnierzy i oficerów. Za konieczne zatem uznano nowoczesne kształcenie wojskowe młodzieży szlacheckiej. Już w 1594 roku domagał się tego biskup kijowski Józef Wereszczyński.

Po ponad stu siedemdziesięciu latach nowy król Polski Stanisław August Poniatowski zrealizował postulat biskupa Józefa Wereszczyńskiego i w 1765 roku powstała Akademia Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, nazywana potocznie Szkołą Rycerską lub Korpusem Kadetów. Zadaniem szkoły było przekazanie wiedzy wojskowej i ogólne wykształcenie kadetów. Wychowywano młodzież w duchu patriotyzmu – kadet szkoły był zobowiązany do służenia krajowi zarówno jako żołnierz, jak i obywatel. W idei nowocześnie wykształconego szlachcica widziano również sposób na wzmocnienie władzy królewskiej i dokonanie reform.

Z funduszy królewskich zakupiono w Warszawie budynek, zwany Pałacem Kazimierzowskim (na terenie dzisiejszego Uniwersytetu Warszawskiego), a także wyposażenie, mundury i pomoce szkolne. Król jako zwierzchnik szkoły miał prawo wyboru kadry dowódczej i personelu dydaktycznego. Korzystając ze swoich uprawnień, powołał na stanowisko komendanta księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej sprowadził z zagranicy specjalistów, nadzorował kompletowanie kadr wojskowych, częściowo ufundował bibliotekę. Nadzór nad sferą dydaktyczną należał do obowiązków dyrektora nauk.

Do szkoły przyjmowani byli chłopcy w wieku od 7 do 12 lat. Nauka trwała siedem lat. Pierwsze dwa lata poświęcano nauce języków (polski, francuski, niemiecki, łacina), podstawom artylerii, szermierce i tańcowi. W kolejnych trzech latach kształcenia do programu włączano budownictwo wojskowe, historię, literaturę polską, geografię, retorykę oraz rysunki. Ostatnie dwa lata nauki obejmowały specjalizację. Kadeci mogli studiować prawo i kameralistykę, czyli naukę o administracji i zarządzaniu. Druga specjalizacja miała charakter ściśle wojskowy. Na tym kierunku kadeci zdobywali wiedzę z zagadnień dotyczących taktyki, inżynierii wojskowej i sztuki artyleryjskiej. 

Należy podkreślić, że słuchaczami Szkoły Rycerskiej byli także studenci cywilni. Dlatego obok absolwentów wojskowych tej uczelni, takich jak: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Karol Kniaziewicz, Józef Sowiński, są również wybitni działacze w dziedzinie oświaty, nauki, filozofii i literatury, np.: Julian Ursyn Niemcewicz, Kazimierz Sapieha i Józef Hoene-Wroński.” (www.aon.edu.pl)

„…Kontynuacja idei

Królewska Szkoła Rycerska była wzorem dla założycieli Korpusów Kadeckich w II Rzeczypospolitej, którzy po zdobyciu przez Polskę niepodległości wskrzesili ideę tej instytucji w odradzającym się państwie polskim, by utrzymać i rozwinąć niepodległość. Uczniowie szkół kadeckich wzięli udział w III Powstaniu Śląskim. Marszałek Józef Piłsudski ustanowił dzień 21 maja (rozpoczęcie walk na górze św. Anny) oficjalnym „Dniem Kadeta”.

Obecnie do dawnej tradycji nawiązuje Fundacja Szkoła Rycerska, której misją jest edukacja i formacja obywatelska młodzieży, oparta m.in. na „Prawidłach dla Szkoły Rycerskiej” autorstwa księcia Czartoryskiego. Fundacja ma na celu udostępniać młodym ludziom odpowiednie narzędzia do inteligentnej służby Rzeczypospolitej w XXI wieku oraz pokazywać, jak można je efektywnie wykorzystać. Cel ten realizuje m.in. poprzez projekt edukacyjny „Letnia Szkoła Rycerska”, zaś w planach ma założenie i prowadzenie placówki edukacyjnej opartej na tradycji Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej oraz Korpusów Kadeckich(Wikipedia)

polecam również: Wirtualna Polonia: O dobrą, katolicką szkołę! i to: Edukacja domowa lekiem na „szkołę” czyli… sam sobie pościel a się wyśpisz. oraz: Edukacja: Ile jest wiedzy w wykształceniu? a także: Pieniądze przemówiły. „Laboratorium w Toruniu” przestanie istnieć. polecam również: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Marian Piłka: Nieodpowiedzialny patriotyzm i to: „Królestwo Bez Kresu”.

Pojedynek - Mariusz Kozik

Pojedynek – Mariusz Kozik

Reklamy

2 comments on “Tradycja Szkoły Rycerskiej w Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Łysej Górze.

  1. Pingback: W kolejną rocznicę napaści nazistów… o agenturze wpływu w ramach przymusowej „szkoły publicznej”, oraz o patriotyzmie w ramach edukacji domowej. | Łódź Odysa

  2. Pingback: Od klasyki Jezuitów do postępowej ZNP czyli… o zawłaszczeniu edukacji i informacji przez pro rewolucyjne „elity”. O drodze do wynarodowienia i „dobrej zmianie” w gimnazjach | Łódź Odysa

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s