Ponad 226 mld zł zysku spółek PGZ, modernizacja armii szansą na eksport. Speckomisja bada nieprawidłowości przy przetargach.


1. Kończy się proces powoływania brygady polsko-litewsko-ukraińskiej.

PAP – 24.07.2015, Lwów (PAP) – Ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy: Tomasz Siemoniak, Juozas Olekas i gen. Stepan Połtorak podpisali w piątek we Lwowie porozumienie techniczne ws. szczegółowych aspektów funkcjonowania wspólnej, trójnarodowej brygady – LITPOLUKRBRIG.

Pierwsze ćwiczenie tej jednostki ma się odbyć za kilka miesięcy.

Trójnarodowa brygada powstała na mocy umowy międzypaństwowej podpisanej we wrześniu 2014 r. w Warszawie; jest przeznaczona głównie do udziału w operacjach pokojowych. „My w Polsce pokładamy duże nadzieje w tej brygadzie. Chcemy, aby bardzo szybko zaczęła ćwiczyć i aby bardzo szybko stała się jedną z głównych płaszczyzn współpracy wojskowej między naszymi trzema państwami” – powiedział po podpisaniu porozumienia wicepremier Siemoniak.

„Chcemy, aby brygada była też formą wsparcia i pomocy dla naszych ukraińskich przyjaciół w reformowaniu ich sił zbrojnych” – dodał.

Połtorak powiedział, że brygada przyczyni się do szkolenia wojsk i wymiany doświadczeń, służących rozwojowi ukraińskich sił zbrojnych. Z kolei Olekas podkreślił, że powołanie jednostki to ważny krok na drodze wspierania Ukrainy w sytuacji, gdy trwają walki na wschodzie tego kraju.

Polski minister podkreślił, że kwatera główna brygady w Lublinie już czeka na oficerów z Litwy i Ukrainy (łącznie ponad 20, którzy dołączą do ok. 50 Polaków; w Lublinie jest ponadto batalion dowodzenia brygady).

„Bardzo jesteśmy zainteresowani otwarciem tego projektu. Także inne państwa deklarowały zainteresowanie. Mamy chętne państwa do pierwszych ćwiczeń brygady, które odbędą się w ciągu kilku najbliższych miesięcy” – poinformował Siemoniak.

„Myślę, że będzie to bardzo ważny projekt, który na długie lata będzie taką osią współpracy polsko-ukraińskiej” – dodał.

Porozumienie techniczne zapowiadano, gdy we wrześniu 2014 r. w Warszawie ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy podpisali umowę o utworzeniu brygady (została ona już ratyfikowana przez wszystkie strony). Jak wyjaśnił Siemoniak, podpisany w piątek dokument reguluje m.in. kwestie prawne, finansowe, logistyczne i kadrowe.

Zgodnie z dokumentem dowództwo brygady osiągnie wstępną gotowość operacyjną za pół roku, a pełną – rok później.

Główne zadanie brygady ma polegać na udziale w operacjach pokojowych; celem powołania jednostki jest też zacieśnienie regionalnej współpracy wojskowej i pomoc Ukrainie w reformowaniu jej sił zbrojnych. Brygada ma się też stać bazą do powołania kolejnej grupy bojowej UE. Ma być wykorzystywana w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE oraz w ramach doraźnych koalicji zawiązywanych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i umowami między państwami wystawiającymi siły.

Bataliony wydzielane do brygady z Litwy, Polski i Ukrainy pozostaną w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji i podporządkowane będą dowódcy brygady na czas ćwiczeń i misji. Polska skieruje do brygady jeden z batalionów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

Kluczowe stanowiska w brygadzie mają po kolei obsadzać oficerowie z trzech tworzących jednostkę państw.

W 2007 r. w Brukseli szefowie resortów obrony trzech państw postanowili o sformowaniu wspólnego batalionu. Rok później zdecydowano, że będzie to większa jednostka. O powołaniu LITPOLUKRBRIG postanowiono w 2009 roku. Datę podpisania umowy o utworzeniu brygady kilkukrotnie przekładano. W końcu dokument został podpisany w Warszawie we wrześniu 2014 roku.

W piątek Siemoniak podkreślił, że ostatni rok był bardzo dobry dla tego projektu. „On ma siedem lat i sprawy toczyły się z różnym tempem. Natomiast zwłaszcza strona ukraińska uznała rok temu, że jest bardzo istotne, że to pomoże realnie, że to nie jest tylko takie przedsięwzięcie fasadowe i sprawy przyspieszyły” – powiedział Siemoniak.

Z Lwowa Rafał Lesiecki (PAP)

ral/ awl/ ro/ malk/ (za stooq.pl)

podobne: Plany utworzenia wspólnej polsko-ukraińsko-litewskiej brygady oraz: Polsko-Niemiecka brygada zalążkiem armii europejskiej do obrony Bałtów. i to: Polscy i ukraińscy żołnierze w mołdawsko-rumuńskim batalionie sił pokojowych.

2. Ponad 226 mld zł zysku spółek PGZ, modernizacja armii szansą na eksport.

PAP – 21 Lip 2015, Warszawa (PAP) – Ponad 5 mld zł przychodu i 226 mln zł zysku zanotowały w 2014 r. spółki tworzące Polską Grupę Zbrojeniową – poinformował we wtorek w Warszawie prezes PGZ Wojciech Dąbrowski. Programy modernizacji armii PGZ traktuje jako szansę na opracowanie towarów eksportowych.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGZ znajdą się przychody na poziomie 1,917 mld zł, zysk wyniesie 84 mln 847 tys. zł, w związku z faktem, że spółki dołączały do Grupy w trzecim i czwartym kwartale ubiegłego roku.

„Formalnie skończyliśmy proces konsolidacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ten proces był postulowany od 20 lat, ciągle się to nie udawało. Teraz przed nami proces faktycznej integracji poszczególnych spółek w zakresie produkcji, badań i rozwoju, handlu i marketingu” – powiedział Dąbrowski dziennikarzom. Dodał, że dotychczas poszczególne spółki Grupy kooperowały w niewielkim stopniu, a wykorzystanie atutów poszczególnych firm stwarza nowe możliwości – jak w przypadku planowanego kontraktu na dostawę Rosomaków dla Słowacji, w który zaangażowały się trzy należące do PGZ firmy.

Dąbrowski dodał, że Grupa musiała niektórym ze swoich spółek udzielać pożyczek i dokonywać zmian strukturalnych. „Dzięki temu udało się kilka spółek ustabilizować. To przykłady Meska, Łabęd. Dziś w tych spółkach pracownicy mogą spać spokojnie” – zapewnił.

Podkreślił, że PGZ dostrzega szansę w programie modernizacji technicznej sił zbrojnych, traktując udział w tych przedsięwzięciach także jako sposobność do wypracowania produktów eksportowych.

Największe przychody dzięki udziałowi w programach modernizacyjnych polskiej armii Grupa osiągnie do roku 2022. W następnych latach przychody z tego tytułu będą malały, stąd konieczność poszukiwania nowych źródeł. Zarząd PGZ liczy, że udział w programach modernizacyjnych dla armii wykreuje ponad 100 nowoczesnych produktów z potencjałem eksportowym.

„Przygotowujemy Grupę do realizacji kluczowych projektów modernizacyjnych polskiej armii, m.in. programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, programów bezzałogowców, programów obrony wybrzeża” – powiedział Dąbrowski. Okazje do wypracowania produktów eksportowych stwarzają też, zdaniem PGZ, modernizacja wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz artylerii i kontynuacja programu Rosomak, w tym sprzedaż 30 pojazdów Słowacji, która łączyłaby wóz ze swoją wieżą w ramach programu Scipio.

Dąbrowski zwrócił też uwagę na już zawarte kontrakty eksportowe, jak dostawa zestawów przeciwlotniczych Grom na Litwę, czy tysiąca karabinów Beryl do Nigerii.

Prezes przypomniał, że PGZ zamierza też z niemieckim koncernem Rheinmetall opracować nowy lekki opancerzony transporter rozpoznawczy; jego produkcja ma się w założeniu odbywać w Polsce, w sprzedaży ma być wykorzystana sieć niemieckiej firmy.

Jak powiedział Dąbrowski, PGZ stara się o przejęcie Stoczni Marynarki Wojennej. „Podjęliśmy rozmowy z ARP, z panią syndyk, z samą Stocznią Marynarki Wojennej, dotyczące wspólnej realizacji kontraktów na okręty Miecznik i Czapla. Taka firma uzupełni nasze portfolio produktów, będzie ważnym elementem PGZ. To dobre miejsce do serwisowania okrętów Marynarki Wojennej, to wieloletnie kompetencje i zdolności wytwórcze” – dodał.

W 60 kluczowych spółkach PGZ pracuje 17,6 tys. osób, we wszystkich 105 spółkach, w których Grupa ma udziały, jest 19 tys. pracowników. W 54 spółkach PGZ ma ponad 50 proc. akcji bądź udziałów.

Jak powiedział Dąbrowski, problemem jest struktura zatrudnienia i luka pokoleniowa – ponad połowa pracowników to osoby w wieku ponad 55 lat, z dużym doświadczeniem, młodsza kadra to osoby przed trzydziestką, ponieważ – jak powiedział – w okresie restrukturyzacji w wielu spółkach zabrakło sukcesji. „Mamy systemowy problem z pozyskiwaniem pracowników technicznych. Ratujemy się wykorzystywaniem osób w wieku emerytalnym, ale to rozwiązanie na kilka lat” – powiedział Dąbrowski.

PGZ rozpoczęła działalność blisko rok temu, w trakcie ubiegłorocznej edycji targów zbrojeniowych MSPO w Kielcach. W skład PGZ wchodzą spółki należące do Polskiego Holdingu Obronnego (dawna Grupa Bumar), a także firmy spoza PHO z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore, nowych technologii, finansów i nieruchomości, jak również wojskowe przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjne.

PGZ weszła też w skład konsorcjum pod wodzą Wojskowej Akademii Technicznej, którego celem jest opracowanie i wdrożenie technologii wykorzystujących grafen. Według Dąbrowskiego efektem mogą być kompozyty utrudniające wykrycie obiektów falami elektromagnetycznymi i mieszanki zwiększające wytrzymałość wyrobów gumowych.

„Od początku kreowania Grupy założyliśmy, że bliska współpraca wojska, nauki i przemysłu to przyszłość. Podjęliśmy współpracę z Akademią Obrony narodowej i Wojskowa Akademią Techniczną, to zresztą nie jedyne uczelnie, z którymi współpracujemy. Jedną z linii naszego działania są prace nad komercyjnym wykorzystaniem grafenu” – powiedział Dąbrowski. Do konsorcjum weszła należąca do PGZ spółka Nano Carbon. (PAP)

brw/ par/ (za stooq.pl)

podobne: Polska Grupa Zbrojeniowa ma zgodę UOKiK na przejęcie 8 spółek sektora obronnego. Przed szczytem NATO. oraz: Modernizacja polskiej armii. Zakup pocisków JASSM (Eksperci podzieleni), PGZ będzie budować polską(?) wersję tarczy (anty)rakietowej „Narew”. Za tydzień umowa na dywizjon rakietowy dla marynarzy. i to: Polski przemysł zbrojeniowy traktowany po macoszemu (Świdnik odpada z przetargu). Amerykanie i Francuzi uzbroją polską armię (MON wybrał „Patrioty” i „Caracale” – opinie podzielone). MON weryfikuje akty prawne („Si vis pacem, para bellum”).

tymczasem… obok niewątpliwych sukcesów polskiej zbrojeniówki mamy ciemną stronę medalu (i jak zwykle po stronie przetargowej)

3. Sejmowa komisja ds. służb specjalnych omawiała z szefami służb specjalnych i prokuratorami sprawy dotyczące nieprawidłowości przy przetargach na modernizację armii. W cywilnych prokuraturach są cztery takie postępowania, w wojskowych – ponad 10.

„Pierwszy zastępca prokuratora generalnego prok. Marek Jamrogowicz i Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy Artymiak przedstawili statystykę postępowań – poinformowali posłowie po czwartkowym posiedzeniu.
W cywilnych prokuraturach – apelacyjnych i okręgowych prowadzone są cztery śledztwa dotyczące modernizacji sił zbrojnych. „W większości są to śledztwa po zawiadomieniach niejawnych czy to Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czy samego Ministra Obrony Narodowej” – powiedział dziennikarzom Marek Opioła (PiS).
– Ze strony prokuratora wojskowego uzyskaliśmy pełną informację o postępowaniach z ostatnich trzech lat. Było to powyżej 10 postępowań, które są właśnie prowadzone, lub zostały zakończone aktem oskarżenia, zapadł już w danej sprawie wyrok, albo też zostały umorzone przez prokuraturę – powiedział.
Posłowie pytani przez dziennikarzy zaznaczyli, że ani prokuratorzy, ani szefowie służb – Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego nie mówili o szczegółach postępowań. Prokuratorzy zasłaniali się tym, że nie dostali zgody od prowadzących sprawę – mówili członkowie komisji…”

źródło: Speckomisja bada nieprawidłowości przy przetargach na modernizację armii

podobne: Siemoniak: dodatkowe środki na modernizację armii. oraz: Nasz Dziennik: Czas najwyższy na rewizję strategii obronnej. i to: Stanisław Michalkiewicz: Buldogi na dywanie czyli… walka służb o ochłapy władzy (i pieniędzy) a także: Czy gen. Skrzypczak to skorumpowany minister, czy ofiara gry Służby Kontrwywiadu Wojskowego?

cywilna kontrola nad armią (wojsko)

Reklamy

3 comments on “Ponad 226 mld zł zysku spółek PGZ, modernizacja armii szansą na eksport. Speckomisja bada nieprawidłowości przy przetargach.

  1. Pingback: Zamiast reprywatyzacji i własności, „nacjonalizacja” i więzienia z pustaków na kredyt (zwane „MieszkaniePlus”) czyli… O tradycji wywłaszczania Polaków przez „elity” naiwne i mściwe (II). Dwór który wcią

Dodaj komentarz (byle bez epitetów i wulgaryzmów)

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s